Val Lewton: The Reality Of Terror

Val Lewton: The Reality Of Terror

Joel E Siegel

London : Secker and Warburg : British Film Institute, 1972

Val Lewton: The Reality Of Terror

176p., ill., ports., 20cm.